Medlemmer


De av medlemmene som ønsker det, har online-gallerier med eksempler på arbeidene deres og korte presentasjoner av kunstneren, linket til sine navn. I presentasjonene kan også finnes linker til medlemmenes hjemmesider, hvis de har slike.

Rigmor Florell(Formann)

Nora Samuelsen (Kasserer)

Trine Nordby

Eva Sanderød

Berit Kornkåsa

Wilfred Hildonen

Liv Tangvald Larsen

Stine Bolstad (keramiker)

Torild Rødland

Berit Christensen