Årets kunstnere:

Hans Georg Andersen, Jonny Andvik, Sonja Bertelsen, Eyvind Blaker, Håkon Bleken, Kjell Brennås, Bjørn Vindal Christensen, Brita Dagestad,  Birk Florell, Gjertrud Groven Fredriksen, Bente Helmersen, Heidi Kolstad Larsen, Morten Lauritz, Marit Lie, David Marinangeli, Kari G. Noddeland , Anne Valen Næss, Aage Loe Olsen,  Nora Christine Paulsen, Toril Rødland,  Lars Rørholt, Turid Schelver, Lisbeth Sternly, Kristine Styrmoe, Thore Sveberg, Beate Vegheim.  

Gruppe 9s medlemmer: Stine Bolstad, Trine Narten Enkerud, Tove Nikman Eriksen, Rigmor Florell, Liv T. Larsen, Trine Nordby , Nora Samuelsen,  Eva Sanderød.